Pesach 2015 - Tiyul Options

פסח תשע"ה

1. אל מבצר האלה בחורבת קייאפה - נעפיל אל העיר הקדומה הנישאת מעל עמק האלה. נבקר בשרידי החומות והשערים הקדומים, נעמוד על משמעותם של המתקנים החקלאיים שהתגלו במקום וכמובן נהנה מהנוף הנפלא הנשקף מהחורבה.

2. יפו העתיקה ושייט - ביקור במרכז המבקרים החדש, ירידה לנמל ושייט.
6. אביב בוואדי קלט - מסלול מהיישוב ענתות אל עין פרת אשר בוואדי קלט, הליכה בין פלגי מים בנוף ספר מדברי קסום.
Comments